OP

Campo di applicazione: INDUSTRIA

Categoria: Taglio

TF 6

Ø max 160 mm - P 11 Kw

TF 5

Ø max 160 mm - P 7,5 Kw

TF 5 ECO

Ø max 160 mm - P 7,5 Kw

TF 4

Ø max 100 mm - P 5,5 Kw

TF3 PI

Ø max 100 mm - P 5,5 Kw

TF3

Ø max 100 mm - P 5,5 Kw

TF2

Ø max 75 mm - P 3 Kw